چقدر ورزش برای خوشتیپی لازم است؟!

شاید اگر فکر کنید که هر روز یا حداقل سه‌بار در هفته باید یک ساعت‌و‌نیم باشگاه ورزشی بروید و فعالیت فیزیکی داشته باشید، این کار با مشغله کاری زیادی که دارید، یکی از نشدنی‌ترین کارها برای‌تان است

چقدر ورزش برای خوشتیپی لازم است؟!

شاید اگر فکر کنید که هر روز یا حداقل سهبار در هفته باید یک ساعتونیم باشگاه ورزشی بروید و فعالیت فیزیکی داشته باشید، این کار با مشغله کاری زیادی که دارید، یکی از نشدنیترین کارها برایتان است اما اگر بدانید روزی 20 دقیقه ورزش ساده میتواند تناسب اندام را به شما بازگرداند، حتما نظرتان عوض خواهد شد! جدیدترین تحقیقات چاپ شده در مجله Physiology نشان میدهد افراد با 20 دقیقه ورزش صحیح در روز هم میتوانند روی فرم بمانند. 

برای بهترین نتیجه باید این 20 دقیقه ورزش را با برنامهریزی انجام دهید: مدت زمان تمرین خود را به 20 قسمت یک دقیقهای تقسیم کنید. در دقیقه اول به شدت ورزش کنید تا جایی که ضربان قلبتان به 90 درصد حداکثر آن برسد. دقیقه دوم تمرین را به آهستگی انجام دهید. دوباره در دقیقه سوم تمرین را با شدت دنبال کنید تا مجددا ضربان قلب افزایش یابد. تند و کند کردن تمرین را 10 مرتبه انجام دهید تا 20 دقیقه که تمرینتان با حرکات آهسته تمام شود.

مثلا اگر شما 20 ساله هستید، ضربان قلبتان در حالت عادی 120 تا 170 است و در زمان انجام تمرین شدید، ضربان قلبتان  به 200 میرسد. همچنین اگر 30 ساله هستید، ضربان قلبتان که در حالت عادی 114 تا 162 است، حداکثر ضربان قلبتان حدود 190 خواهد بود. در این 20دقیقه مهم نیست چه رشته ورزشی (شنا، دو، دویدن روی تردمیل یا دوچرخه) انجام میدهید، مهم این است که هر یک دقیقه تمرین خود را تند و کند کنید. البته اگر بتوانید به مرور زمان 20 دقیقه را به 30 دقیقه افزایش دهید، سلامت و تناسباندامتان را تضمین خواهید کرد.

امتياز 3 از 5 بر اساس نظر4 نفر
نظرات

ناشناس

ورزش ونرمش منظم وروزانه وهوازی از باشگاه موثرتر وبرسلامت جسم وروح وروان موثرتر ومتناسب باسن وجنس افراد است

ساختمان پزشکان
}