کدام غذاها کیفیت اسپرم را افزایش می دهند؟

مطالعه نتایج یک تحقیق بزرگ شما را به پاسخ این سوال می رساند

کدام غذاها کیفیت اسپرم را افزایش می دهند؟

عوامل گوناگونی در ناپایداری زندگی زناشویی دخیل هستند که برخی از آنها به ناتوانی جنسی یا قدرت باروری مربوط می شود مشکلات ناباروری تقریبا 70 میلیون زوج در سراسر دنیا را آزار می دهد. تحقیقات نشان می دهد که 30 تا 50 درصد این اختلالات به مرد مربوط می شود. بهبود کیفیت اسپرم در مردان جوان همان چیزی است که بسیاری از مشکلات زناشویی را از بین می برد. آلودگی های محیطی، شیوه زندگی نامناسب و رژیم های غذایی ناسالم همان چیزهایی هستند که کیفیت اسپرم مردان را کاهش می دهد. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا دریافته اند که مردان 20 تا 35 ساله تنها با مصرف 75 گرم گردو در روز می توانند پایداری، توانایی حرکت و داشته های اسپرم خود را در بهبود بخشند.
این میزان گردو کافی است تا با تاثیر افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع، بلوغ اسپرم و عملکرد غشای آن را افزایش دهد و کیفیت اسپرم مردان جوان را نیز ارتقا دهد.
گردو، روغن ماهی و یا مکمل های آن و دانه کتان بهترین منابع اسیدهای چرب غیر اشباع هستند. آلفالینولنیک اسید یا
ALA زیادی که در گردو وجود دارد دلیل این امر است و گردو علاوه بر این جزو منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا 3 است. حدود120 مرد سالم 20 تا 35 ساله در دو گروه به مدت سه ماه در این مطالعه شرکت داشتند.
نیمی از این تعداد مغزهای گیاهی به ویژه گردو را نخوردند و گروه دیگر هر روز 75 گرم گردو خوردند. هر دو تیم قبل و بعد از تحقیقات، در زمینه کیفیت اسپرم ومعیارهای رایج باروری مورد بررسی قرار گرفتند و غلظت اسپرم، بقا، حرکت، ویژگی های ظاهری و اختلالات کروموزومی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیقات نشان داد که خوردن 75 گرم گردو تغییری در وزن افراد ایجاد نمی کند اما باعث بروز تغییراتی جزیی در سطح چربی های خون می شود. نکته مهم در گروهی که گردو مصرف کرده بودند این بود که بقای اسپرم، حرکت و خصوصیات ظاهری آن بهبود پیدا کرد و اختلالات کروموزومی کمتری در اسپرم افراد این گروه ایجاد شد. شاخص توده بدن، وزن و میزان فعالیت افراد مورد مطالعه در طی سه ماه آزمایش تغییری نداشت اما سطح اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 افزایش یافت.

امتياز 4 از 5 بر اساس نظر4 نفر
ساختمان پزشکان
}