آیا میگرن، امان شما را بریده است؟

تغذیه مناسب برای بهبود میگرن و سردردهای مزمن.

میگرن امان شما را بریده؟ ممکن است بدن شما دچار کمبود «جگر» شده باشد. جگر گوسفند یکی از بهترین منابع غذایی ریبوفلاوین بوده که از ویتامینهای گروه B است. مطالعات در کشورهای فرانسه و ژاپن نشان داده که ریبوفلاوین میتواند تعداد حملههای میگرن و شدت حملهها را کاهش دهد. البته این مطالعات نشان داده برای نتیجه گرفتن باید روزی 4میلیگرم ریبوفلاوین خورد که این میزان را نمیتوان صرفا با خوردن جگر به بدن رساند. برای همین سعی کنید لبنیات و سبزیجات تازه بخورید که منبع انواع ویتامینها هستند. بد نیست اگر میگرن شدید دارید هفتهای 2 یا 3 عدد مکمل حاوی ریبوفلاوین هم بخورید.
ساختمان پزشکان
}