کدام دسته از افراد لاغر نبایند رژیم بگیرند ؟

بیماری تخمدان پلی‌کیستیک درصورتی که درمان نشود، می‌تواند حتی منجر به سرطان شود. از آنجایی که سطح هورمون‌ها به خصوص در قسمت لایه داخلی رحم یا آندومتر بسیار افزایش پیدا می کند، افزایش ضخامت آندومتر ممکن است باعث سرطان رحم و بعد سرطان سینه شود.

کدام دسته از افراد لاغر نبایند رژیم بگیرند ؟

به کسانی که لاغر هستند و به بیماری تخمدان پلیکیستیک مبتلا هستند توصیه میشود ورزششان را بیشتر کنند زیرا ورزش باعث بهبود متابولیسم میشود. بیمارانی داشتهایم که بدون حتی ذرهای اضافه وزن 10 سال پریود نامرتب داشتهاند و از هیچ کدام از درمانها جواب نگرفتهاند اما بعد از 4 ماه ورزش ایروبیک علائمشان رفع شده   تا جایی که حتی سر روز نه، سر ساعت پریود میشوند! البته این افراد هیچ وقت نباید ورزش را کنار بگذارند. لازم به ذکر است که بیماری تخمدان پلیکیستیک درصورتی که درمان نشود، میتواند حتی منجر به سرطان شود. از آنجایی که سطح هورمونها به خصوص در قسمت لایه داخلی رحم یا آندومتر بسیار افزایش پیدا می کند، افزایش ضخامت آندومتر ممکن است باعث سرطان رحم و بعد سرطان سینه شود. همچنین در این افراد بیماری فشار خون و دیابت شایعتر است بنابراین باید حتما تحت نظر باشند و وزن خود را کاهش دهند و ورزش کنند درغیر این صورت ممکن است در 25 سال آینده دچار سرطان شوند.

کیستها با استفاده از روشهای درمانی معمولا کامل از بین نمیروند اما بیمارانی بودهاند که با رعایت رژیم، ورزش و مصرف متفورمین تعداد فولیکولهای ریز دور تخمدانشان کمتر شده است. بیماری پلیکیستیک هیچوقت به طور صد درصد درمان نمیشود اما تا زمانی که بیمار تحترژیم و ورزش مرتب باشد و از متفورمین استفاده کند علائمش بازنمیگردد و مشکلی نخواهد داشت. اینطور نیست که بیمار بعد از یک سال با روشهای درمانی علائمش برطرف شود و بگوید من دیگر خوب شدهام و نیازی به ادامه درمان ندارم بلکه با قطع روشهای درمانی دوباره علائم بازخواهند گشت بنابراین بیماری پلیکیستیک باید تا آخر عمر کنترل شود
ساختمان پزشکان
}