صحیح ترین مسواک زدن چگونه است ؟

نظافت شیار لثه و سطوح داخلی و خارجی دندان ها

حرکت مورد استفاده برای تمیز کردن شیار لثه بصورت حرکت لرزشی می باشد برای انجام اینکار باید مسواک را در محل اتصال لثه به دندان گذارده آن را طوری کج کنید که موهای آن بداخل شیار لثه دندان وارد شود . به عبارت دیگر مسواک به گونه ای در دهان قرار گیرد که موهای مسواک با سطح دندان زاویه 45 درجه می سازد .پس در حالیکه مسواک در جای خود باقی است به انجام 20 حرکت سریع و کوتاه جلو به عقب بپردازید . سعی نمائید هنگام انجام این عمل مسواک بر روی دندان حرکت ننموده نوک موهای آن از داخل شیار لثه خارج نشود .روش مورد استفاده برای این سطوح حرکت چرخشی نام دارد ، در هر قسمتی که این حرکت انجام می گیرد ، کافیست مانند روش قبل مسواک را به گونه ای در دهان قرار دهید که موهای آن از سوئی با سطح دندان زاویه 45 درجه بسازد و از سوئی دیگر نوک موها تقریبا درمحل اتصال لثه و دندان قرار گیرد .آنگاه مچ دستتان ار به گونه ای بچرخانید که موهای مسواک حرکتی را در جهت لثه به لبه دندان طی کند ،‌ توجه داشته باشید در فک بالا هنگام انجام این عمل مسواک حرکتی از بالا به پایین دارد و در کل فک پایین از پایین به بالا حرکت خواهد نمود . سطوح جونده دندان های آسیا را با گذاردن و فشردن عمودی موهای مسواک بر روی آن و انجام 20 حرکت کوتاه و جلو به عقب و سپس حرکت چرخشی در روی سطوح انجام می دهیم .

منبع:راسخون
ساختمان پزشکان
}