نکاتی در مورد استخر رفتن

شنا و رفتن به استخر در تابستان رواج زیادی در بین علاقمندان به این ورزش پیدا می کند. اما قبل از رفتن به استخر نکاتی را مد نظر داشته باشید که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

نکاتی در مورد استخر رفتن

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که آب به صورت بالقوه محیط مناسبی برای انتقال بسیاری از عفونتها به بدن انسان است، گفت: اگرچه وزارت بهداشت از استخرهای شنا بازدید میکند، اما مردم هم باید نکات بهداشتی را رعایت کنند.

 

مردم دقت کنند، چنان چه به بیماری گوارشی، اسهالی یا بیماریهای پوستی و قارچی مبتلا هستند، به استخر مراجعه نکنند، همچنین از وسایل شنای شخصی استفاده کنند و قبل و بعد از ورود به استخر، دوش بگیرند و به کودکان آموزش دهند که ترشحات بدن خود را داخل آب نریزند.

 

چه افرادی نباید به استخر بروند؟

 

وزارت بهداشت در طول سال، نظارتهای متعددی بربهداشت استخرهای شنا دارد، با این حال آب به صورت بالقوه محیط مناسبی برای انتقال بسیاری از عفونتها به بدن انسان است و در زمینه بهداشت آن نباید کوتاهی کرد. در سال گذشته، 53681 بار از این استخرها کلرسنجی به عمل آمد و درصد مطلوبیت آنها از این حیث، 71 درصد بود، همچنین استخرهای فعال کشور، از لحاظ PH هم مورد سنجش قرار گرفتند که درصد مطلوبیت آنها از لحاظ PH نیز، 80 درصد بوده است.

شنا در دوران بارداری منعی ندارد

به هیچ وجه با کرم ضد آفتاب شنا نکنید!


ساختمان پزشکان