بهترین خوراکی برای تنظیم‌ کلسترول را بشناسید

محققان فنلاندی در تحقیقات خود دریافته‌اند، مصرف شش هفته‌ای پروتئین سویا سبب کاهش تری‌گلیسیرید و انواع کلسترول شده، میزان چربی خوب خون را نیز افزایش می‌دهد.

بهترین خوراکی برای تنظیم‌ کلسترول را بشناسید

محققان فنلاندی در تحقیقات خود دریافته‌اند، مصرف شش هفته‌ای پروتئین سویا سبب کاهش تری‌گلیسیرید و انواع کلسترول شده، میزان چربی خوب خون را نیز افزایش می‌دهد.
در این تحقیقات اثرات رژیم غذایی حاوی سویا و فیتواستروژن‌ها بر چربی خون و فشارخون زنان یائسه مورد بررسی قرار گرفت و پژوهشگران دریافتند این رژیم غذایی باعث بهبود فشارخون و وضعیت چربی بدن می‌شود. همچنین سبب کاهش تری‌گلیسیرید و انواع کلسترول شامل چربی بد و کلسترول تام شده و به طور معناداری چربی خوب را افزایش می‌دهد.
دانشمندان طی یک مطالعه هفت ساله، اثرات پروتئین سویا حاوی ایزوفلاون‌ها را بر چربی خون مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مصرف سویا سبب کاهش ۲۷.۷ درصدی تری‌گلیسیرید، ۷۷.۳ درصدی کلسترول تام، همچنین کاهش چربی بد خون (LDL) به میزان ۲۵ درصد می‌شود و چربی خوب خون (HDL) نیز حدود ۳۰.۳ درصدافزایش می‌یابد.
اما تعدادی از پژوهش‌ها، اثرات معنادار پروتئین سویا را بر کاهش چربی‌های خون تصدیق نمی‌کنند. طی بررسی دوازده ماهه بر روی ۲۰۲ زن یائسه مشخص شد که مصرف مکمل پروتئین سویا حاوی ایزوفلاون بر چربی‌های خون شامل تری‌گلیسیرید، کلسترول تام، LDL  و HDL تاثیر چندانی ندارد.
همچنین نتایج ۲۲ مطالعه تصادفی در مرکز قلب آمریکا (AHA) حاکی از آن است که مصرف پروتئین سویا و ایزوفلاون‌ها تاثیر معناداری بر تری‌گلیسیرید و HDL و LDL و لیپوپروتئین a و فشارخون ندارد، اما میزان LDL را حدودا ۳ درصد کاهش می‌دهد.


مطلب مرتبط: 
۹ قاعده غذایی برای مبارزه با کلسترول بالا

امتياز 3 از 5 بر اساس نظر4 نفر
ساختمان پزشکان
}