نام پزشک : آسایشگاه سالمندان پرهام

آسایشگاه سالمندان پرهام
تخصص :
ایمیل: آسایشگاه سالمندان پرهام
وب سایت: وب سایت آسایشگاه سالمندان پرهام
سوابق پزشک

این مرکز یکی از مراکز نمونه و ممتاز سازمان بهزیستی کشور است که از سال 1387 تا کنون مشغول به فعالیت بوده است و در این مدت کوتاه توانسته بابهره گیری از مراکزسالمندان درخارج ازکشور بهترین و بیشترین تجربه و دانش لازم را در این مورد کسب کرده و همچنان در پی موفقیت های بیشتر در این زمینه است . <br/>مرکزی که یکی از مراکز ممتاز ونمونه کشوراست <br/>حمیده ایرانچی مقدس، دارای دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ممتاز می باشد.

ساعات حضور پزشک
پربازدیدترین های هفته