چطور با کمک موبایلتان لاغر شوید؟

4 اپلیکیشن که با نصب آنها روی موبایلتان«سالم» تر خواهید شد

چطور با کمک موبایلتان لاغر شوید؟

«خیلی دوست دارم ورزش کنم، رژیم بگیرم تا کمی وزن کم کنم اما آنقدر سرم شلوغ شده که اصلا فرصت ندارم!» این جمله برایتان آشنا نیست؟!

شما هم یکی از همین افراد هستید که به دلیل زندگی شلوغ اما بیتحرک امروزی نمیتوانید در یک کلاس ورزش شرکت کنید و دچار اضافهوزن شدهاید؟ نگران نباشید، کافی است تلفن همراهی داشته باشید که به سیستم آندروید مجهز باشد؛ همین! در ادامه با 10 نرمافزار دردسترس آشنا میشوید که کالری دریافتی و مصرفیتان را اندازهگیری کرده و یک ورزش مناسب به شما معرفی میکنند.

چقدر چربی دارید؟! WiScale

برای رسیدن به وزن ایدهآل باید وزن دقیق و BMI بدنتان را پیدا کنید. این کار معیارهایی برای برنامه تناسباندام شما مشخص میکند که برای ادامه راه به شما انگیزه میدهند. شما روی ترازو میایستید که بهطور خودکار با استفاده از وایفای وزن شما را به آیفون، آیپد یا آیتاچ منتقل میکند. بعد هم در یک جدول BMI، توده چربی و توده عضلههای بدنتان را نمایش میدهد که این اعداد برای مشخص کردن نوع تمرینهایتان بسیار با ارزش هستند. 

سالمتر از همیشه زندگی کنید! SportyPal Pro

 این نرمافزار چند ویژگی برتر برای تمرینهای ورزشی را دردسترس شما قرار میدهد. اطلاعاتی مثل سرعت، کالری موردنظر برای سوزاندن، فاصله مسیر و نقشه زمان واقعی با GPS را با دقت میتواند به شما نشان دهد. این اپلیکیشن میتواند آهنگ تغییر تمام حرکات شما را مانند آهسته دویدن، دوچرخهسواری و بسیاری از ورزشهای دیگر را ثبت کند. حالا شما تمام ابزار موردنیاز برای یک زندگی سالم را دراختیار دارید. فقط کافی است عزم خود را جزم کنید و برای همیشه از شر چربیهای اضافه خلاص شوید!

هرچه میخورید، بنویسید The Eatery

ثابت شده که ثبت تمام وعدههای غذایی روی کاغذ در کاهش وزن بیشتر موثر است. احتمالا به این دلیل که «یک بشقاب پر از چیپس» در برنامه کاهش وزن، به همان اندازه که مزهاش خوب است، خواندنش خوب نخواهد بود! این برنامه کالری غذاها را نمیشمرد اما با عادات غذایی شما آشنا میشود. به این ترتیب شما یک عکس از غذا، میانوعده و نوشیدنیهایتان میگیرید و براساس مزه، آنها را درجهبندی میکنید. بعد شما به رژیم غذایی که در طول هفته داشتهاید، نگاه کرده و تصمیم میگیرید تغییرات لازم را در آن ایجاد کنید!

متخصص تغذیه شخصی! Absolute Fitness

استفاده از این نرمافزار درست مثل این است که شما همیشه تحتنظر متخصص هستید! این برنامه میتواند کالری دریافتی و مصرفی شما را به همراه علائم حیاتیتان بهصورت روزانه پیگیری کرده و گزارش کاملی درمورد وضعیت بدن شما ثبت کند. اطلاعات مربوط به ارزش غذایی در این برنامه شامل محصولات بسیاری است و امکان افزودن بهصورت دستی برای غذاهای سفارشی نیز وجود دارد. 

امتياز 5 از 5 بر اساس نظر2 نفر
ساختمان پزشکان
}