تزریق هورمون باروری و نقش آن در درمان ناباروری زنان

با توجه به تحقیقات انجام شده، محققان در بازیابی هورمون‌های باروری در زنانی که به ورزش‌های سنگین می‌پردازند، به موفقیت چشمگیری دست یافته‌اند. نتایج تیم تحقیقاتی امپریال کالج لندن، این هفته در کنگره مطالعات غدد در لهستان ارائه می‌شوند. باروری به طیف وسیعی از هورمون‌های مولد بستگی دارد. در زنان، یکی از این هورمون‌ها که به نام هورمون لوتئینی‌کننده (LH) شناخته می‌شود، هر 1 یا 2 ساعت یک‌بار به دستور مغز ترشح می‌شود. زمانی که زنان به ورزش‌های سنگین پرداخته و مصرف کالری را به حداقل می‌رسانند، انرژی لازم برای سیستم تولید مثل آنها تامین نمی‌شود. این وضعیت که به عنوان آمنوره هایپوتالامیک (HA) شناخته می‌شود، از هر 100 زن، 1 نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این نسبت در میان زنانی که به ورزش حرفه‌ای می‌پردازند، 10 به 1 است. کیس‌پپتین هورمونی است که وظیفه ترشح هورمون لوتئینی‌کننده را بر عهده دارد. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که جهش ژنتیکی کیس‌پپتین از بلوغ عادی جلوگیری کرده و باعث ناباروری زنان می‌شود.

تزریق هورمون باروری و نقش آن در درمان ناباروری زنان

با توجه به تحقیقات انجام شده، محققان در بازیابی هورمون‌های باروری در زنانی که به ورزش‌های سنگین می‌پردازند، به موفقیت چشمگیری دست یافته‌اند. نتایج تیم تحقیقاتی امپریال کالج لندن، این هفته در کنگره مطالعات غدد در لهستان ارائه می‌شوند.
باروری به طیف وسیعی از هورمون‌های مولد بستگی دارد. در زنان، یکی از این هورمون‌ها که به نام هورمون لوتئینی‌کننده (LH) شناخته می‌شود، هر 1 یا 2 ساعت یک‌بار به دستور مغز ترشح می‌شود. زمانی که زنان به ورزش‌های سنگین پرداخته و مصرف کالری را به حداقل می‌رسانند، انرژی لازم برای سیستم تولید مثل آنها تامین نمی‌شود. این وضعیت که به عنوان آمنوره هایپوتالامیک (HA) شناخته می‌شود، از هر 100 زن، 1 نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این نسبت در میان زنانی که به ورزش حرفه‌ای می‌پردازند، 10 به 1 است.
کیس‌پپتین هورمونی است که وظیفه ترشح هورمون لوتئینی‌کننده را بر عهده دارد. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که جهش ژنتیکی کیس‌پپتین از بلوغ عادی جلوگیری کرده و باعث ناباروری زنان می‌شود. در این مطالعه، پنج زن در سنین 18 تا 40 سال شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان هر 8 ساعت یک‌بار تحت تزریق کیس‌پپتین و دارونما قرار گرفتند.
محققان در هر یک از شرایط، دوز مختلفی از کیس‌پپتین را برای تزریق تعیین کردند. به طور متوسط، زنانی که تحت تزریق کیس‌پپتین قرار گرفتند، سه برابر بیشت از زنانی که دارونما دریافت کردند، هورمون لوتئینی کنننده ترشح کردند. دکتر چانا جایاسنا، از امپریال کالج لندن معتقد است که تزریق دوزهای مشخصی از هورمون باروری در کوتاه مدت، نقش بسزایی در درمان ناباروری زنان دارد.
(منبع: medicinenet)

۷ درمان طبیعی نازایی در زنان


ساختمان پزشکان