برای آنکه جوان بمانیم هفته ای چقدر رابطه زناشویی داشته باشیم؟

در تحقیقات اخیر ثابت شده است که جوان ماندن زنان و مردان در زندگی مشترک به تعداد و نوع رابطه زناشویی بستگی دارد.

برای آنکه جوان بمانیم هفته ای چقدر رابطه زناشویی داشته باشیم؟

حتما همسرانی را دیده اید که بعد از گذشت زمان زیاد از زندگی مشترکشان جوان مانده اند. جوان ماندن آن ها به کم بودن غصه در زندگی مشترکشان و کیفیت رابطه زناشویی شان بستگی دارد. درواقع در تحقیقات اخیر ثابت شده است که جوان ماندن به مدت زمان رابطه زناشویی هم بستگی دارد. حتما میپرسید برای آنکه جوان بمانیم هفته ای چقدر رابطه زناشویی داشته باشیم؟ پاسخ این سوال را در این مقاله می خوانید.

 برای آنکه جوان بمانیم هفته ای چقدر رابطه زناشویی داشته باشیم؟

رابطه زناشویی تنها یک سرگرمی نیست و تحقیقات و یافته های علمی می گوید بسیاری از مزایای سلامتی باور نکردنی در داشتن رابطه زناشویی، نیز وجود دارد. داشتن رابطه زناشویی می تواند استرس را کاهش دهد، باعث بهبود خواب شود و فشار خون را پایین بیاورد، ایمنی بدن را افزایش دهد و البته شما را به شریکتان نزدیکتر و صمیمی تر کند و با توجه به تحقیقات جدید، خبر خوب در اینجا متوقف نخواهد شد با مطالعه دقیق این بخش از مقاله در میابید که زنانی که ظاهری جوان و شاداب دارند چقدر و هفته ای چند بار رابطه زناشویی دارند.

برای آنکه جوان بمانیم هفته ای چقدر رابطه زناشویی داشته باشیم؟

دانشمندان می گویند داشتنرابطه زناشویی، حداقل یک بار در هفته، می تواند DNA شما را حفظ کند و به شما برای زندگی طولانی تر کمک کند ؛ در این مطالعه، محققان دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو ،زندگی جنسیت یک گروه از 129 مادر را در رابطه به مدت یک هفته ردیابی کردند. شرکت کنندگان گزارش های روزانه خود را از رضایت کلی روابط خود، و همچنین موارد درگیری، حمایت و یا صمیمیت با شریک زندگی خود ارائه کردند هنگامی که محققین، گزارش های زنان را به نمونه های خودشان مقایسه کردند، یک الگو جذاب پیدا کردند.
 مادرانی که حداقل یک بار در طی آن هفته رابطه زناشویی داشتند، به طور بارزی تلومرهای -کلاه محافظتی را بر روی رشته های DNA و بخشی از سلول مسئول پیری دارند- در مقایس طولانی تری، نسبت به کسانی که رابطه نداشتند'،نشان دادند.

ولی تلومر ها چه هستند و چطور در روال پیری تاثیر دارند؟

تلومر ها تناوب های بنیادی از ژنوم انسان هستند و یافته جدید نشان از اثر آن ها در فرآیند پیری دارد. توالی های تلومری در حقیقت درپوش هایی در انتهای هر رشته DNA بوده و وظیفه آن ها محافظت از DNA می باشد. برای فهم بهتر تکلیف آن ها حافظ های پلاستیکی در انتهای بند های کفش تان را در نظر بگیرید. بدون محافظت بند های کفش تان ساییده شده و آسیب خواهند دید. حال صدمه به پر ارزش ترین مولکول زیستی را در نظر بگیرید؛ یقینا تکامل باید مکانیسمی برای محافظت آن ارائه داده باشد!

تلومرها با یک زندگی طولانی تر چه باید کنند؟

محققان گفتند که با گذشت زمان، تلومرهای موجود در سلول های شما به علت پیری، رژیم غذایی ضعیف و مصرف زیاد الکل کاهش می یابد اما این نتایج، نشان می دهد که رابطه زناشویی منظم، می تواند آنها را بهبود و بلند تر کندو سلول های شما را سالم و جوان نگه دارد.
چنین مطالعاتی ،مستلزم تحقیقات بیشتر است و بسیاری از روش های دیگر حمایت کننده ی علمی برای افزایش زندگی شما وجود دارد - بنابراین احساس نکنید ، که مجبورید در این مورد انرژی زیادی کسب کنید اما با توجه به آنچه که در بدن شما، در پایان رابطه زناشویی اتفاق می افتد، این تحقیق ممکن است شروع کننده باقی تحقیقات باشد ؛ علاوه بر این، مطالعات قبلی نیز پیشنهاد کرده اند که زوج ها حداقل یک بار در هفته باید رابطه زناشویی، برای به دست آوردن فواید بیشتر آن داشته باشند.

چطور رابطه زناشویی خود را نجات دهید؟

 رابطه زناشویی بیشتر شادی میآورد؟


ساختمان پزشکان