درمان ریشه و ایمپلنت به کمک لیزر


توصیه دکتر مژگان آزادخواه را در رابطه با درمان ریشه و ایمپلنت به کمک لیزر تماشا کنید. تصویر بردار: حامد کریم زاده 
1395/05/13 | 1457 | 14:38 | برچسب ها : ایمپلنت لیزر