آیا دیابت بارداری به نوع دوم تبدیل می شود؟

احتمال ابتلا به دیابت تا 20 سال بعد از آنکه فردی دچار دیابت بارداری شده وجود دارد

احتمال ابتلا به دیابت تا 20 سال بعد از آنکه فردی دچار دیابت بارداری شده وجود دارد. در واقع تا 50 درصد می‌توان انتظار داشت خانم دچار دیابت بارداری دچار دیابت نوع دوم شود. اما همانطور که می‌توان با رعایت اصولی خاص از دیابت نوع دوم پیشگیری کرد،‌ این مسئله هم راه‌حل دارد. در دوره بارداری باید قند در حد پایین نگه داشته شود تا زایمان بدون دردسری داشته باشند . این خانم‌ها باید 4 تا 6 هفته بعد از زایمان آزمایش خون انجام دهند تا اگر قندشان کنترل بود دیگر انسولین تزریق نکنند زیرا به طور معمول زنان باردار دچار دیابت بارداری به جای قرص باید از تزریق انسولین استفاده کنند. اگر قند خون بعد از زایمان تنظیم بود باید 6 ماه بعد دوباره آزمایش انجام شود و بعد از آن سالی یک بار تا 20 سال بعد آزمایش انجام شود. خانم‌ها نباید تصور کنند که این کار برای آنها محدودیتی ایجاد می‌کند در حالی که آنها با این آزمایش‌ها می‌توانند از بسیاری بیماری‌های غیرواگیر پیشگیری کنند و در واقع با یک تیر دو نشان بزنند.در صورتی که خانم باردار مبتلا به دیابت بارداری، سابقه خانوادگی، افزایش وزن،‌ چربی بالا و استرس مداوم داشـته باشـد احتمال اینکه بعد از زایمان نیز همچنان مبتلا به دیابت باشـد وجــود دارد.


ساختمان پزشکان