درمان دندان های فاصله دار

مرکز دندانپزشکی فجر: خیلی از افراد دارای دندان های فاصله دار هستند دندان هایی که با فاصله از هم واقع هستند مشکلاتی از لحاظ زیبایی برای بیمار ایجاد می کنند که پرداختن به درمان ان دغدغه چنین افرادی هست بخصوص برای اشخاصی که در سنین جوانی هستند و به زیبایی خود اهمیت می دهند.

درمان دندان های فاصله دار

مرکز دندانپزشکی فجر:


خیلی از افراد دارای دندان های فاصله دار هستند دندان هایی که با فاصله از هم واقع هستند مشکلاتی از لحاظ زیبایی برای بیمار ایجاد می کنند که پرداختن به درمان ان دغدغه چنین افرادی هست بخصوص برای اشخاصی که در سنین جوانی هستند و به زیبایی خود اهمیت می دهند.

1. علت عمده ردیف نبودن دندان ها ارثی میباشد و به این صورت که داشتن دندان های درشت در یک فک کوچک باعث میشود که دندان ها فضای کافی برای رشد نداشته و در نتیجه دندان ها در اصطلاح عامیانه روی هم درآمده و باعث نامرتب شدن دندان ها می شود.

2. برعکس وقتی که دندان های ریز و کوچک در یک فک بزرگ قرار گیرد دندان ها نمایی فاصله دار پیدا کرده و بخصوص این وضعیت بنا به علل خاصی بیشتر در دندان های جلو بیشتر خودش را نشان میدهد و در نتیجه از لحاظ زیبایی مشکلاتی را برای فرد ایجاد می کند.

3. علل پدید آمدن این ناهنجاری ها در روابط فک با دندان به این خاطر است که ژنتیکی دندان ها با فک و ضمائم ان در دو محل جداگانه قرار دارد و لذا در یک فرد ممکن است دندان ها ریز را از پدرش به ارث برده و فک بزرگ را از مادر به ارث ببرد یا برعکس و در نتیجه این نوع ناهنجاری ها به وجود می آید.

4. بخصوص که در بعضی مواقع بستن چنین فضاهایی باعث ایجاد مشکلات دیگری از لحاظ زیبایی خواهد داشت لذا باید دنبال درمان های دیگری برای این نوع مشکل بود.

درمان و از بین بردن فاصله بین دندانی  با ارتودنسی

33 دندان موجود در فک در یک موقعیت طبیعی به صورت دو نیم قوس فک بالا و پایین به صورتی قرار میگیرند که عمل جویدن و آسیاب کردن غذا به نحوه مطلوب ممکن گردد هر نوع انحراف از این موقعیت طبیعی دندان ها باعث ایجاد مشکلاتی می شود که ضرورت ردیف کردن یا برگرداندن موقعیت مناسب دندان ها را ایجاب می کند.

مرکز دندانپزشکی فجر:

برای تماس با مرکز تخصصی دندانپزشکی فجر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید:

03136202066

09137544060

 آدرس: اصفهان- سه راه حکیم نظامی-ابتدای خیابان صفه 

fajrdentistry
903 | 1396/05/15 | ارتودنسی

ساختمان پزشکان
}